Google AdWords
googleadwords
در این آموزش قصد داریم نحوه ایجاد حساب ادوردز و نکات آن را شرح دهیم
adwords1
گوگل ادوردز چیست ؟ اگر شما میزان درآمد و خرج خود را محاسبه کرده و مطلع هستید با گوگل ادوردز می توانید به سود گاها 100 درصد برسید.
توسط
تومان