شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 3414
بازدید: 836

حلقه ها در پایتون کمی متفاوت می باشند. در برخی مواقع شما نیاز دارید که یک کد را برای تمام اعضای یک آرایه و یا لیست اجرا کنید. به این امر iteration و یا تکرار گفته می شود. در این موارد شما نیاز به حلقه ای از تکرار کد خواهید داشت. حلقه ها در پایتون با دو کلید واژه While و For مشخص می شوند.

 

سین:

چگونه از حلقه while در پایتون استفاده کنیم؟

جیم:

حلقه while یک شمارنده یا counter دارد و تا زمانی که نتیجه عمل مقایسه این شمارنده مثبت باشد، کد درون حلقه اجرا خواهد شد.

words = [“hello”, “world”, “spam”, “eggs”]

counter = 0

max_index = len(words) – 1

while counter <= max_index:

word = words[counter]

print(word + “!”)

counter = counter + 1

توضیح کد:

یک لیست از داده ها دارید که از ایندکس 0 تا 3 شماره گذاری میشود. اگر از این لیست تابع len را اجرا بگیرید، عدد 4 را خواهید داشت. اما برای رسیدن به اینکس آخر شما به عدد 3 نیاز دارید، پس منهای یک می شود.حلقه تا زمانی که به عدد بیشتر از 3 نرسد، اعضای لیست را در خروجی، چاپ می کند.

سین:

فرق حلقه for و while در پایتون چیست؟

آیا امکان تنظیم تعداد تکرار در For وجود دارد؟

جیم:

حلقه For به نحوی، شکل خلاصه تر شده حلقه while است. همان کد بالا را با for میتوانید به شکل زیر بنویسید:

words = [“hello”, “world”, “spam”, “eggs”]

for word in words:

print(word + “!”)

با تابع range‌ در پست قبلی آشنا شدیم. ترکیب این تابع و حلقه For به شما اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر روی تعداد تکرار حلقه در پایتون داشته باشد.

 

سین:

چگونه یک ماشین حساب ساده با پایتون بنویسیم؟

جیم:

با همین مفاهیم پایه و ساده پایتون میتوان به راحتی یک ماشین حساب ساده نوشت. ابتدا مشخص کنید کاربر میخواهد چه عملی را انجام دهد؟ جمع؟ منها؟ ضرب و یا تقسیم. از آنجایی که باید ورودی های مختلفی را دریافت کنیم، نیاز به یک حلقه داریم که از ابتدا در حال اجرا باشد:

 

while True:

print(“Options:”)

print(“baraye jame adad lotfan ‘jam’ Ra vared konid”)

print(“baraye menhaye adad lotfan ‘menha’ Ra vared konid”)

print(“baraye zarb adad lotfan ‘zarb’ Ra vared konid”)

print(“baraye taghsim adad lotfan ‘taghsim’ Ra vared konid”)

print(“Age mikhay barname ro bebandi ‘bye’ Ro vared kon”)

user_input = input(“: “)

حالا شما انتخاب کاربر را میدانید، ولی باید به برنامه خود نشان دهید معنی ورودی کاربر چیست. برا این کار هر ورودی را یا یک شرط ساده مشخص می کنید. سپس باید دو ورودی جدید برای عدد های اول و دوم دریافت کنید. در انتها نیز یک عمل ریاضی ساده، کافی خواهد بود:

elif user_input == “jam”:

num1 = float(input(“Adade aval: “))

num2 = float(input(“Be ezafe: “))

result = str(num1 + num2)

print(“Javab : ” + result)

elif user_input == “menha”:

num1 = float(input(“Adade aval: “))

num2 = float(input(“Menhaye : “))

result = str(num1 – num2)

print(“Javab : ” + result)

elif user_input == “zarb”:

num1 = float(input(“In adad : “))

num2 = float(input(“Zarb dar : “))

result = str(num1 * num2)

print(“Javab : ” + result)

elif user_input == “taghsim”:

num1 = float(input(“Enter a number: “))

num2 = float(input(“Enter another number: “))

result = str(num1 / num2)

print(“Javab : ” + result)

ماشین حساب ساده با پایتون را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

دانلود ماشین حساب ساده