آرشیو "دسته‌بندی نشده"

کاربرد پردازش تصویر در طبقه بندی میوه و سبزیجات
The application of image processing in the classification of fruits and veget

کاربرد پردازش تصویر در طبقه بندی میوه و سبزیجات

چکيده : این مقاله پیشرفتهای اخیر و کاربرد سیستم بینایی ماشین و پردازش تصویر را در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی نشان می¬دهد. بینایی ماشین یک تکنیک بازبینی، سریع و سازگار است، که در بسیاری از صنایع مختلف گسترش یافته است....

بیشتر ...