OpenCV برای Python در windows 10
install-opencv-3-for-python-on-windows-p30script.com
کتابخانه OpenCV  یا همان Open Source Computer Vision Library بدون شک قدرت مند ترین کتابخانه کار با تصاویر است. OpenCV برای فراهم آوردن یک زیرساخت مشترک برای برنامه های کاربردی بینایی کامپیوتری ( computer vision ) و سرعت بخشیدن به استفاده از ادراک ماشین در محصولات تجاری ساخته شده است.
توسط
تومان