Google Colab
آموزش_رایگان_TensorFlow-new
در این پست از سری آموزش رایگان TensorFlow به مسئله رگرسیون (Regression) می پردازیم. در رگرسیون ، هدف ما پیش بینی تولید یک مقدار مداوم (continuous ) است، مانند افزایش و کاهش قیمت طلا یا یک احتمال وقوع یک اتفاق ...
توسط
تومان