Dwell Time
google-dance8
در ادامه بحث الگوریتم رقص با گوگل (بخش2)، در این آموزش قصد داریم راه کار های جذب بازدیدکننده را شرح دهیم. در بخش دوم عنوان گردید که الگوریتم هایی که گوگل برای رتبه بندی سایت پس از نمایش مطلب استفاده می کند به رفتار کاربران مرتبط است. لذا جذب بازدید کننده در گام اول و حفظ کاربر در گام بعدی حائز اهمیت ست.
google-dance-article5
در بخش اول آموزش با عنوان "زمانی برای رقص با گوگل" اهمیت بررسی رفتار کاربران در رابطه با سایت پس از انتشار مطالب عنوان شد. در این سری از آموزش ها قصد داریم این مطلب را مفصلا توضیح دهیم که چگونه عملکرد کاربران می تواند در رتبه بندی موتور جستجوی google و الگوریتم جستجو تاثیر داشته باشد.
توسط
تومان