Dictionary in python
آموزش رایگان پاتون
در این پست به برخی از ساختار های داده(Data Structures) پرکاربرد پایتون می پردازیم.ساختار هایی چون Dictionary ، Tuple و البته روش تکه برداری از لیست ها(List Slices).
توسط
تومان