Click Through Rate
google-dance-article5
در بخش اول آموزش با عنوان "زمانی برای رقص با گوگل" اهمیت بررسی رفتار کاربران در رابطه با سایت پس از انتشار مطالب عنوان شد. در این سری از آموزش ها قصد داریم این مطلب را مفصلا توضیح دهیم که چگونه عملکرد کاربران می تواند در رتبه بندی موتور جستجوی google و الگوریتم جستجو تاثیر داشته باشد.
توسط
تومان