ّFirefox،
افزونه-کاربردی-مرورگر
افزونه ها همیشه شیرین و دوست داشتنی هستند. ابزار کوچک و کم مصرفی که کارهای گاها بزرگی را می توانند انجام دهند. افزونه  های کاربردی مرورگر، می تواند تجربه وبگردی شما را متحول کند. مرورگر هایی همچون Google Chrome ، Firefox و Opera مدتها است که اجازه توسعه، نصب و راه اندازی افزونه ها را داده و کاربران این مرورگر ها می توانند با استفاده از این افزونه ها قابلیت های جدیدی را به مرورگر خود اضافه کنند. 
توسط
تومان