حلقه در Python
آموزش رایگان پاتون
حلقه ها در پایتون کمی متفاوت می باشند.در برخی مواقع شما نیاز دارید که یک کد را برای تمام اعضای یک آرایه و یا لیست اجرا کنید. به این امر iteration و یا تکرار گفته می شود . در این موارد شما نیاز به حلقه ای از تکرار کد خواهید داشت. حلقه ها در پایتون با دو کلید واژه While و For مشخص می شوند.
توسط
تومان