تولید محتوا
google-dance8
در ادامه بحث الگوریتم رقص با گوگل (بخش2)، در این آموزش قصد داریم راه کار های جذب بازدیدکننده را شرح دهیم. در بخش دوم عنوان گردید که الگوریتم هایی که گوگل برای رتبه بندی سایت پس از نمایش مطلب استفاده ...
content_is_king-1
تولید محتوا به عنوان یک ابزار رسانه ای می تواند نقش بسیار مهمی در روند افزایشی رشد سایت ها ایفا کند. تصور کنید در دنیایی زندگی می کنید که خالی از منابع غذایی است. در این صورت چند روزی بیشتر دوام نخواهید آورد. سایت بدون محتوا نیز دقیقا همین گونه است. اگر روزانه به آن محتوا تزریق نشود رفته رفته از بین خواهد رفت و دیگر هیچکس به سراغش نخواهد آمد.
توسط
تومان