شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک
موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک

موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1 فروش
15,000تومان

چكيده

موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک جز مواردی است که محققان حوزه IT لازم است تا هر ساله آن را ارزیابی نمایند. در اين مقاله تیم پی سی اسکریپت تلاش دارد تا موقعيت کشور ایران در تجارت الکترونیک را بررسي كرده و عوامـل تـأثير گـذار و مـشكلات اجرايي ورود به عرصه تجارت الكترونيكي را در ايران مورد بحث قرار دهيد.

عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي به معنـاي كنـدي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني اسـت.برخـي كاشناسـان معتقدنـد كـه فنـاوري اطلاعات معاصر با اقتصاد ودانش گره خورده است و ما از يك اقتصاد سنتي بهره منديم بنابراين با ايـن اقتـصاد نمـي تـوان فنـاوري اطلاعات را در اختيار بخش خصوصي قرار داد.فناوري اطلاعات هزينه ها را كاهش مي دهد به همين منظور دولـت بـا طـرح توسـعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) وارد عرصه صنعت فناوري اطلاعات گرديد.

در اين مقاله خواهيم ديد كه گسترش و نفوذ اينترنت طي چندين مرحله انجام ميگيرد و در حال حاضر موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک در ابتداي مرحله دوم نفوذ اينترنت قرار دارد و پيداست كه فاصله زيادي تـا رسيدن به جامعه اينترنتي والكترونيكي وجود دارد به اين دليل كه در كشور ايران هنوز استفاده از اينترنت آنچنان كه بايد،متـداول نشده است.

 

مقدمه ای بر بررسی موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک:

 

پيشرفت غير منتظره اينترنـت زمـاني شـروع شـد كـه بـراي اولـين بـار پـست الكترونيـك در سـال 1972بـا توسـعه فنـاوري جديــد آرپانـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ايـن پديـده منجـر بـه طـرح نــسخه جديــد از پروتكــل انتقــال داده بــه نــام TCP/IPشــد. در ابتــداي دهــه 1980تجــارت الكترونيكــي بــين شــركت هــاي تجـاري توسـعه قابـل تـوجهي پيـدا كـرد. در ايـن زمـان، فنـاوري هــاي انتقــال الكترونيكــي پيــام ماننــد تبــادل الكترونيكــي داده و پـست الكترونيكـي بـه طـور وسـيعي بـين شـركت هـاي تجـاري بـه كـار گرفتـه شـد. فنـاوري هـاي انتقـال پيـام باكـاهش كــاربرد كاغــذ در فرآينــد هــاي تجــاري و افــزايش اتوماســيون، كم كم در تمامي فرآينـدهاي تجـاري سـازمان هـا نفـوذ كـرد، و بـه مـرور زمـان بـا ارتقـاي كـارايي ايـن فرآينـدها، بـه عنـوان يكـي از بخــش هــاي لاينفــك تجـــارت درآمــد. مبادلــه الكترونيكــي اطلاعــات زمينــه انتفــال الكترونيكــي اســناد تجــاري را بــراي شركت ها فراهم نمـود بـه گونـهاي كـه نيـاز بـه دخالـت انـسان در اين فرآيند به حداقل رسـيد.

 

كلمات كليدي

تجارت الكترونيك, فناوري اطلاعات و ارتباطات ,(ICT)تبادل الكترونيكي داده, پست الكترونيكي، ارائه كنندگان خـدمات
اينترنتي , بانكداري الكترونيكي ,شكبه ديتا

 

جزئیات محصول

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

7

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1 فروش
15,000تومان
مزایای شما از این خرید:
6 ماه پشتیبانی اریگان
دانلود مادام العمر محصولات
دانلود رایگان آپدیت محصولات
موقعیت کشور ایران در تجارت الکترونیک
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
تاریخ آپدیت:
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

سایر محصولات مژدهی Other Products

محصولات مرتبط Related Products

7293 شناسه محصول
678 نمایش