شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي
استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي

استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
1 فروش
20,000تومان

چکیده:

استخراج ویژگی تصاویر یکی از عملیات مهـم در پردازش تصویر است که در مقایسه تصاویر بر اساس محتوا مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگیهاي متعددي بـراي مقایـسه محتـوایی تـصاویر بـر اساس رنگ گزارش شده است که میتوان بـه هیـستوگرام رنـگ، رنـگ غالب و بردار وابستگی رنگ اشاره نمود. این ویژگیهـا از دو جنبـه طـول بردار ویژگی و توانایی بیان محتواي تصویر از کارایی بالایی بر خـوردار نیستند. در این مقاله تیم پی سی اسکریپت ابتدا دو ویژگی جدید به نامهاي رنگ غالب فـازي و رنگ غالب فازي با در نظرگرفتن وابستگی مکـانی پیکـسلها پیـشنهاد میگردند و سپس یک ساختار مبتنی بر اتوماتـاي سـلولی فـازي بـراي استخراج این ویژگیها ارائـه مـی شـود.

ایـن موضـوع از طریـق مقایـسه تصاویر در یک پایگاه داده استاندارد با استفاده از ویژگیهاي پیـشنهادي انجام میگیرد. ویژگیهـاي پیـشنهادي از نظـر بیـان مناسـب محتـواي تصویر، نسبت به ویژگیهاي متداول از دقت بالایی برخـوردار هـستند. از سوي دیگر ویژگیهاي پیشنهادي داراي بردار ویژگی با حجم کم و هزینه محاسبه و ذخیره پایین میباشند.

 

مقدمه ای بر استخراج ویژگی تصاویر:

بازیابی تصویر از دهه 1970میلادي یک زمینه تحقیقـی فعـال بـوده است که از سوي دو گـروه تحقیقـی اصـلی مـدیریت پایگـاه داده هـا و بینایی ماشین مورد توجه قرار دارد. در گذشته شاخص گذاري تـصاویر بدلیل دو مشکل کار دستی مورد نیاز براي تفـسیر متنـی تـصاویر و برداشت متفاوت افراد از تصاویر به علـت مفهـومی بـودن حـس بینـایی انسان کاري وقت گیر و ناکارآمد بوده است. .به منظور حل این مسائل مبحث بازیابی تصویر بر اساس محتوا یا استخراج ویژگی تصاویر مطـرح شـد کـه در آن بـه جـاي تفسیر متن به صورت دستی, تصاویر بر اسـاس محتوایـشان بـه صـورت خودکار شاخص گذاري میشوند.

در استخراج ویژگی تصاویر بر اساس رنگ، بافت و شـکل بـراي شـاخص گـذاري تـصاویر اسـتفاده میگـردد. رنـگ یکـی از رسـاترین ویژگـی هـا در میـان همـه ویژگیهاي دیداري است و به طور گسترده اي در زمینه بازیـابی تـصویر در طول دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت. بـه همـین جهـت توصیفگرهاي ویژگی زیادي در زمینه رنگ براي بیـان محتـواي تـصویر ارائه شده است که از آن جملـه مـیتـوان بـه هیـستوگرام رنـگ، بـردار وابستگی رنگ و رنگ غالب اشاره کرد.

 

واژه هاي کلیدي:

اتوماتاي سلولی فازي، بازیـابی تـصویر مبتنـی بـر محتوا، تصاویر رنگی، استخراج ویژگی.

 

 

 

جزئیات محصول

نوع فایل

PDF

تعداد صفحات

8

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پی سی اسکریپت بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
1 فروش
20,000تومان
مزایای شما از این خرید:
6 ماه پشتیبانی اریگان
دانلود مادام العمر محصولات
دانلود رایگان آپدیت محصولات
استخراج ویژگی تصاویر رنگی با استفاده از اتوماتاي سلولی فازي
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
تاریخ آپدیت:
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) که 4 سال است در زمینه ترجمه انواع متون تخصصی، انجام پروژه و پایان نامه و همچنین نگارش مقالات داخلی و خارجی در حوزه IT ، مهندسی کامپیوتر و مدیریت فعالیت دارم. با توجه به علاقه ای که به بحث سئو و بهینه سایت داشتم حدود 2 سال است که به صورت جدی بر روی مقالات این گرایش متمرکز شده ام/

سایر محصولات مژدهی Other Products

محصولات مرتبط Related Products

7723 شناسه محصول
1019 نمایش