مقاله رایگان

Showing all 8 results

 • الگوریتم پرندگان و اجتماع ذرات

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • امنیت در پایگاه داده تلفن همراه

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • امنیت شبکه فضای سایبری از طریق سیستم تشخیص نفوذ

  50,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تشخیص اشیا از طریق شناسایی رفتار کاربر در خانه های هوشمند

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • دانلود رایگان مقاله نگاهی به نظریه فطری زبان شناسی چامسکی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • شبیه سازی پروسه تبخیر در اقلیم شناسی با شبکه عصبی مصنوعی

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • شناسايي پلاک خودرو با شناساگرهاي آبشاري

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مدلسازی داده ها

  20,000 تومانتعداد فروش : 0