شبیه سازی پروسه تبخیر در اقلیم شناسی با شبکه عصبی مصنوعی

Showing all 1 result

  • شبیه سازی پروسه تبخیر در اقلیم شناسی با شبکه عصبی مصنوعی

    20,000 تومانتعداد فروش : 0