شبکه عصبی مصنوعی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • پردازش صدا با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پیش بینی آب و هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پیش بینی تابش خورشیدی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی

  20,000 تومانتعداد فروش : 0
 • شبیه سازی پروسه تبخیر در اقلیم شناسی با شبکه عصبی مصنوعی

  20,000 تومانتعداد فروش : 0