OpenCV
windows-python-opencv
در دنیای بینایی ماشین و پردازش تصویر فضای رنگی به نحوه خاص سازماندهی تصاویر گفته می شود. یک فضای رنگی در اصل تلفیقی از دو چیز است، مدل رنگی و تابع نگاشت. دلیل این که ما به این مبحث می پردازیم این است که فضا های رنگی به ما کمک میکنند بتوانیم پیکسل ها را توسط تاپل ها باز نمایش دهیم.
windows-python-opencv
در این است سعی شده است مفاهیم پایه ای کار با تصویر در OpenCV به شیوه کاربردی ارائه شود و البته فان . همچنین مختصری بر تابه imread و نحوه استفاده از آن نوشته شد.
install-opencv-3-for-python-on-windows-p30script.com
کتابخانه OpenCV  یا همان Open Source Computer Vision Library بدون شک قدرت مند ترین کتابخانه کار با تصاویر است. OpenCV برای فراهم آوردن یک زیرساخت مشترک برای برنامه های کاربردی بینایی کامپیوتری ( computer vision ) و سرعت بخشیدن به استفاده از ادراک ماشین در محصولات تجاری ساخته شده است.
توسط
تومان