آموزش طراحی با ایلاستریتور
Illustrator / ایلاستریتور / نحوه ایجاد اشکال در ادوبی ایلاستریتور
آموزش پیش رو شما را با نحوه کشیدن اشکال در  Adobe Illustrator CC 2019 آشنا می کند. در ادامه با آموزش ایلاستریتور همراه ما در پی سی اسکریپت باشید.
Illustrator / ایلاستریتور / نحوه ایجاد اشکال در ادوبی ایلاستریتور
آموزش پیش رو شما را با با کشیدن خط و همچنین ترکیب شکل ها در Adobe Illustrator CC  آشنا می کند. در ادامه با آموزش ایلاستریتور همراه ما در پی سی اسکریپت باشید.
Illustrator / ایلاستریتور / نحوه ایجاد اشکال در ادوبی ایلاستریتور
آموزش پیش رو شما را با روند ایجاد و ویرایش اشکال در Adobe Illustrator CC با استفاده از ابزار Shape آشنا می کند. در ادامه با آموزش ایلاستریتور همراه ما در پی سی اسکریپت باشید.
توسط
تومان